İki Yerde Sigortalı Çalışılabilir mi?

2013-09-20 14:22:00

Merhaba Nevzat Bey,
Bir kişi aynı anda iki yerde sgk'lı olarak çalışabilir mi? Çalışırsa her bir firmada otuz gün olarak mı sigorta gösterilir?.

teşekkürler

Aslı

Siz Sordunuz Nevzat Erdağ Yanıtladı :

 

Aslı hanım merhaba,

4/a sigortalısı(eski adıyla SSK lı), aynı ay içinde birden fazla yerde çalışabilir. Ancak, çalıştığı yerden bildirilen günlerin 30 günü, kazancında prime esas kazancında üst sınırına kadar(2012-03 sayılı genelgeye göre 6.113,40TL) kısmı dikkate alınır. Bu şekilde bir sigortalı 2 ayrı iş yerinde çalışabilir. 2 iş yerinde çalıştığınız saatlerin toplamı haftada 45 saati, ayda 30 günü geçemez. zira ay 30 günden, yıl da 360 günden çok olamaz. 5510 sayılı yasanın 82. Maddesine göre ise  Sigortalıların bu Kanunun 53 üncü maddesine göre “belirlenen aynı sigortalılık haline tâbii olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenir. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez.”

Ayrıca Nereden emekli olursa olsun özel sektöre ait bir iş yerinde işçi olarak işe başlayanların ücretlerinde SGDP alınır. Fakat emekli olup vergi mükellefiyeti veya şirket ortaklığı var olanlardan da SGDP olarak emekli aylıklarından yüzde 15 kesilmektedir. Ancak emekli olup da hem vergi mükellefi-şirket ortağı hem de işçi olandan iki kere SGDP alınamaz birisi üzerinden alınır.

 

Başka sorunuz varsa cevaplamaya çalışalım.

 

137
0
0
Yorum Yaz